PACKAGE
Chuan Cheng

套裝行程

|Package|回上頁

篤行十村

  • 全台最古老的眷村—篤行十村,同時也是台灣已故歌手潘安邦以及張雨生的故鄉,一棟棟日式木造老屋,經翻修後改造成文創園區,在地藝術家進駐後,佈置各式各樣的裝置藝術,每個角落都成為復古好拍的場景。園區內還有懷舊柑仔店、復古旅店、咖啡輕食等休憩點,除此之外,「潘安邦紀念館」與「張雨生故事館」吸引廣大樂迷朝聖,聆聽著琅琅上口的樂曲,每一展示品都是經典中的經典。
                                                                                                                                     -----簡介來自「交通部觀光署」


    篤行十村1篤行十村2